Welkom in onze virtuele Galerie

Galerie d'Art is een tentoonstelling van kunstwerken uit, over en voor Afrika. De werken worden te koop aangeboden en de netto-opbrengst gaat integraal naar de projecten van D.R.O.P vzw in Afrika, meer bepaald naar de bouw van een Medische Post in Sangué en de vernieuwing en uitbreiding van een school in Godaguène, Senegal.

Galerie d'Art 2021

Galerie D.R.O.P

Kunstatelier

Albertlaan 9
B3200  Aarschot