kUNSTROUTE 2023


Welkom in onze virtuele Galerie

Galerie d'Art is een tentoonstelling van kunstwerken uit, over en voor Afrika. De werken worden te koop aangeboden en de netto-opbrengst gaat integraal naar de projecten van D.R.O.P vzw in Afrika, meer bepaald naar de bouw van een Pluviale Kleuterschool met passieve koeling. Dit exemplarische project krijgt de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. 

VIrtuele Galerie 2023
Galerie d'Art

Galerie D.R.O.P vzw

Mottestraat 88
B 3202  Aarschot-Rillaar