Onze lopende Projecten

D.R.O.P vzw

Afgewerkt Project 4 - Sangué

Medische Post

Dede Medische Post is klaar en officieel ingehuldigd op 16 01 2022.  De bouw van de tweede unit is vrij vlot verlopen en de sleutels werden officieel overhandigd.

D.R.O.P vzw

Lopend Project 5 - Godaguène

School

De school in Godaguène waar een 400-tal leerlingen les volgt, is dringend aan een opknapbeurt toe. Didactisch materiaal is reeds aangevoerd om te starten! 2022!

Lopend project 6 - MBifo

Een drinkwaterput

Op dringende vraag van de bewoners van een kleine nederzetting in Mbifo heeft D.R.O.P vzw zich direct geëngageerd om dit kleinschalig project in 2022 tot een goed einde te brengen.

IN UITVOERING - PROJECT 4

Medische post Sangué

De mensen uit de regio moeten telkens naar Thiès voor medische verzorging. Dat is door het ontbreken van gemotoriseerd vervoer niet evident.

Project 4 Sangué

01

Belangeloos doel

Een medische post voor Kissane

Kissane, Sanghé is een broussedorp in de regio Thiès en het ligt vlakbij de grote weg Mbour–Thiès.

Kissane is een vrij recent, klein dorpje dat deel uitmaakt van Notto Diabass, een grotere gemeenschap van dorpen die in de omgeving liggen.

De mensen die in de regio wonen moeten zich telkens naar Thiès verplaatsen voor medische verzorging. Dat is door het ontbreken van gemotoriseerd vervoer niet evident.

Ons project

Op korte en middellange termijn willen we ervoor zorgen dat er een medische post wordt gebouwd. In samenspraak met de lokale overheid en met de afgevaardigde van het ministerie van volksgezondheid die het project volledig steunen, zal de medische post in opeenvolgende fasen uitgebouwd worden.

Elke fase bestaat uit de bouw van een zelfstandig functionerende module waaraan vervolgens modules kunnen worden toegevoegd tot een groter complex.

Op korte termijn hopen we de eerste module te kunnen realiseren. Hier kan dan eerstelijnsverzorging worden geboden. Een tweede module die aan de eerste wordt gekoppeld is een kleine materniteit en een derde module het verblijf voor het medisch personeel dat 24/7 aanwezig is. 

02

Onze Partners

Het ziekenhuis van Thiès en de gemeente Notto Diobass

Het regionale ziekenhuis van Thiès en de gemeente Notto Diobass zorgen voor het medische personeel, materiaal, medicijnen en het beheer van het medisch centrum. 

Een ander aspect van dit project is dat een medische post een zeker aanzuigeffect zal hebben op het dorp waardoor er zich op den duur zeker een aantal extra randactiviteiten zal kunnen ontwikkelen die het dorp ten goede komen.

Geraamde kostprijs

De kostprijs voor het bouwen van de drie modules en de funderingen voor het hele complex bedraagt ca. 90.000 euro

Op langere termijn hopen we de volledige medische post te kunnen realiseren, misschien wel met Belgische en Senegalese subsidies.

Onze partner

Het gemeentebestuur van Notto Diobass heeft reeds een terrein van 900 m2 ter beschikking gesteld en zal instaan voor het beheer van de medische post.

Op dit ogenblik is de eerste unit klaaar en werd een container medisch én didactisch materiaal verscheept naar Dakar. Dit konden we realiseren dankzij onze grote sponsors Hospital Logistics en de familie Vervloessem uit Herselt-Ramsel.


Eerstesteenlegging Sangué

IN UITVOERING - PROJECT 05

Een school voor Godaguene

Godaguène is een afgelegen broussedorp in de nabijheid van Sindine

Project 5 Godaguene

01

Belangeloos doel

Lagere school en kleuterschool

In de nabijheid van Sindine waar D.R.O.P vzw een sanitair blok liet bouwen ligt Godaguene. Het is een afgelegen broussedorp waar de kinderen uit de omgeving (twaalf dorpen waaronder ook Sindine) schoollopen.

Sinds haar oprichting in 1985 is de lagere school aan haar lot overgelaten.
De gebouwen zijn ondanks alle inspanningen van de school en de dorpsgemeenschap in een lamentabele toestand en de school is ook dringend aan uitbreiding toe.
In sommige klassen zitten 60 kinderen.
 
Het kleuterschooltje is ondergebracht in een soort loods zonder sanitair.
Omdat de plek afgelegen is werd gestart met de bouw van een klein lerarenverblijf
dat echter door gebrek aan middelen onafgewerkt is gebleven.

Ons project

 Wat werd reeds gerealiseerd: voor het begin van het nieuwe schooljaar liet D.R.O.P vzw al het schoolmeubilair (banken en tafels) herstellen.
De toiletten voor de leerlingen werden opgeknapt en het lerarenverblijf is afgewerkt.

Op korte termijn zorgen we ervoor dat de bestaande klaslokalen compleet gesaneerd worden en we starten met de uitbreiding van de school. 

02

Onze Partners

De school- en dorpsgemeenschap van Godaguene

D.R.O.P vzw werkt hand in hand met de dorps- en schoolgemeenschap: de directie, de oudervereniging, de inrichtende macht, de chef de village, een afvaardiging van de leerkrachten. Samen vormen zij een college dat gezamenlijk beslissingen neemt.
Onze man ter plaatse, Oumar, volgt de vordering van de werken op en staat permanent met D.R.O.P vzw in verbinding.

Geraamde kostprijs

De bouw verloopt gefaseerd: we beginnen met één volledig afgewerkt lokaal waaraan een volgend kan vastgekoppeld worden. Geraamde kostprijs : +- 5.000€

Op langere termijn hopen we de hele school te kunnen verbeteren en uit te breiden tot een volwaardige lagere school. Het kleuterschooltje zullen we eveneens trachten te realiseren. Er is naast de lagere school een terrein voor dit project voorbehouden. 

Onze partner

EDUKADO vzw uit Brussel, een vrijwilligersorganisatie aan de VUB, heeft ons project in Godaguene verkozen als hun jaarproject. Een dertiental studenten zou in samenwerking met D.R.O.P vzw gedurende de maanden juli en augustus 2020 twee klaslokalen bouwen onder leiding van een lokale aannemer. Covid-19 gooide echter roet in het eten.

Leerlingen In Actie

Huidige toestand van de gebouwen & Corona-tijd

Kissane - Sangué

0497 338 958 - secretariaat
Route Sindia -Thies met Google Street View
dropafrika@gmail.com

Nieuwsbrief