D.R.O.P vzw

WELKOM!


Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten vzw
Erkende organisatie

D.R.O.P vzw bezorgt u in maart van het volgende belastingjaar een fiscaal attest voor stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis. De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45% van het totale bedrag van uw gift.

BE35-5230-8092-3337
BE36-9731-8339-2981

D.R.O.P intro

Ethische code D.R.O.P vzw

Pluviale Keuterschool PROJECT 2024 

Onze realisaties sinds de start in 2017

Activiteiten D.R.O.P vzw 2024

WETGEVING FISCALE ATTESTEN - 2024

Om vanaf 2024 de automatische verwerking van uw fiscale attesten te vergemakkelijken zal het Ministerie van Financiën u verzoeken uw rijksregisternummer te vermelden bij giften. Aarzel dus niet om uw rijksregisternummer aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen koppelen aan uw giften.

U kunt ons uw rijksregisternummer nu al doorgeven via e-mail: dropafrika@gmail.com of telefonisch op het D.R.O.P -nummer +32 475 661 744  Ivo Van Rensbergen.

Nieuwe wetgeving fiscale attesten vanaf 2024 - D.R.O.P vzw

SPONSORING 2024

In Godaguene, Senegal, bouwen we een exemplarische kleuterschool met passieve koeling met behulp van regenwateropvang in een 150 m³ grote ondergrondse citerne. Een vlinderdak op het gebouw beschermt de kleuters tegen de grootste rechtstreekse hitte. Warme lucht wordt door statische zuigers over het koele regenwater geleid en komt via luchtkanalen in de klasjes. Met de financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant en uw sponsoring willen we dit project in september 2024 helemaal afwerken. Er wordt volop geschilderd! We houden jullie zeker op de hoogte.

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Samen staan we sterker dan alleen.

Godaguène lagere school - januari 2023

Januari 2023 - Feest in Mbifo en Kolobane

D.R.O.P vzw Medische Post Sangué

Mbifo 2023 - Eindelijk drinkwater!

D.R.O.P vzw Case de Santé - Kolobane

Case de Santé - Feest in Kolobane 2023

Groot feest in Mbifo
13 01 2023

Na 40 jaar is er eindelijk drinkwater in Mbifo.
Drinkwater voor mens en dier en voor de irrigatie van de velden.
Op ca. 70 meter diepte boorden we een rijke drinkwaterlaag aan.
Acht zonnepanelen leveren de elektriciteit voor de pomp.
Het water wordt verzameld in een citerne van 3000 liter boven in de toren. 

D.R.O.P vzw in de kijkerWat is D.R.O.P vzw?

D.R.O.P vzw is een vereniging van vrijwilligers die zich volledig belangeloos inzet
om kleinschalige en vooral duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika te realiseren.

Wat is het belangeloos doel?

D.R.O.P vzw wil de Afrikaanse plattelandsbevolking helpen
om de algemene toestand te verbeteren en perspectief te bieden.
Hoe kan D.R.O.P vzw dit belangeloos doel bereiken?

D.R.O.P vzw wil een schakel zijn tussen Noord en Zuid. De projecten worden
altijd in overleg en hand in hand met de lokale bevolking en indien mogelijk ook met
onze partners in België gerealiseerd.

​De vierde pijler

D.R.O.P vzw maakt deel uit van het "vierde pijlerpanel" van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking
en doet aan directe ontwikkelingshulp zonder omwegen.  

D.R.O.P vzw

Transparante en open boekhouding

Transparante en Open Boekhouding

Hier vind je een overzicht van de uitgaven en kosten per project. Verificatiestukken kunnen op eenvoudige vraag op de Maatschappelijke Zetel worden ingekeken.

D.R.O.P vzw

Rekening 2018 en Budget 2019

Rekening 2018 & Budget 2019

Raming van de kosten en uitgaven per project in uitvoering. Het project in Samekedj is"on hold" geplaatst. Die middelen komen vrij voor de Medische Post in Sangué.

D.R.O.P vzw

Rekening 2020 en Budget 2021

Projecten 2022-2023

Drie uitgebreide projecten voor de periode 2020 - 2024 krijgen onze volledige aandacht.
Afwerking Medische Post Sangué, school in Godaguene en waterput voor Mbifo.

Samen sterk

Dankzij uw financiële steun kunnen wij aan de slag

Ontwikkelingshulp

In overleg met en op vraag van de plaatselijke bevolking

Steun ons financieel

Voor stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis bezorgen wij u een fiscaal attest. U bespaart zo 22,00 euro via uw belastingaangifte.  We hebben dringend sponsors nodig die efficiënt met ons willen mee-voelen, mee-denken en mee-werken.

01.

Kleinschalige projecten

De impact van weloverwogen projecten die volledig in samenspraak en hand in hand met onze lokale partners tot stand komen is enorm. Met deze kleinschalige projecten verbeteren we de levensomstandigheden en starten we het ontwikkelingsproces op. 

02.

Duurzaamheid

Het begrip "duurzaam" wordt door de vzw in ruime betekenis gezien.
 

► Op ecologisch vlak wordt er gestreefd naar een zo klein mogelijke "ecologische voetafdruk".

► Onze partners bouwen het project op en houden het in stand. 

► Op sociaal vlak moet het project ten goede komen aan groepen (dorpsgemeenschappen)

► Op economisch vlak moet het project leiden tot zelfredzaamheid.

03.

Ruraal

De vzw realiseert kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten op het Afrikaanse platteland en meer bepaald in Senegal. Daarvoor verzamelen we de nodige fondsen. De nood op het platteland is beduidend groter dan in de steden en de toekomstperspectieven zijn er geringer. We kiezen projecten die de basisbehoeften van de plattelandsbevolking en de levensomstandigheden verbeteren. Onze aandacht gaat naar hygiëne, algemeen onderwijs en schoolse opvang, drinkwater voor mens, dier en irregatie van de velden. Alle projecten worden gerealiseerd in samenspraak met de lokale bevolking en met respect voor het milieu, de lokale gebruiken en cultuur. Begeleiding tot zelfredzaamheid en controle op de werken behoren ook tot de kerntaken van de vzw.

Ons Team 2023-2024

Ivo Van Rensbergen

Voorzitter

Bezielende voorzitter van de vzw

Linda Goetghebeur

Penningmeester

Penningmeester en creatief lid 

Flor Trappers

Secretaris

Secretaris & Webmaster

Luc Vandepitte

Actief lid

Altijd creatief inzetbaar

D.R.O.P vzw bestaat uit een kerngroep van onbezoldigde vrijwilligers die van mening zijn dat alle mensen recht hebben op een goed en comfortabel leven met alle basisvoorzieningen. Rond deze kerngroep functioneert een gedreven en onbezoldigde groep van sympathisanten met dezelfde mening.

Oumar Sow

Onze onmisbare man ter plaatse in Senegal

Oumar volgt de werken op in Senegal, regelt de bestellingen van materialen, houdt de boekhouding ter plaatse bij, bundelt de facturen en rapporteert aan de thuisbasis. Op die manier kan nauwkeurig gecontroleerd en eventueel bijgestuurd worden. Indien mogelijk werken we ook samen met partners van hier, o.a. Edukado, Humasol, GROSA Aarschot, de Provincie Vlaams-Brabant.

Medische Post

DE MEDISCHE POST IS IN GEBRUIK!

Vanuit de dorpsgemeenschap Kissane (Sangué) werd gevraagd om een medische post op te richten. Door de overheid werden drie percelen grond (met een mogelijkheid van een vierde perceel) ter beschikking gesteld. De totale oppervlakte bedraagt 900 m². We hebben de structuren van het medisch beleid, en de stand van zaken in Senegal bestudeerd aan de hand van een proefschrift aan de Universiteit van Gent. Op basis van al deze gegevens en van onze bezoeken ter plaatse hebben we een plan opgemaakt voor deze medische post die in twee fasen kan worden uitgewerkt . Elke fase bestaat uit een bruikbare unit. Het geheel wordt dan op termijn een volwaardige medische post. Het plan werd door de hoofdgeneesheer van het sanitair district, de burgemeester en de Prefect van Notto Diobass goedgekeurd. Ook de “chef de quartier” en de “chef de village” reageerden zeer positief. Ondertussen wordt ondanks de COVID-perikelen ijverig doorgewerkt aan de tweede unit, een kleine maar praktische materniteit. De plannen vindt u op deze website.

D.R.O.P vzw

Godaguene

Project schooltje & didactisch materiaal

D.R.O.P vzw

Samekedj

Watervoorziening voor mens en dier

D.R.O.P vzw

Sangué

Gefaseerd project "Medische Post" - Unit 1 + 2 (ruwbouw)
Medegesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant

D.R.O.P vzw

Feel the Sounds of Senegal

D.R.O.P vzw

D.R.O.P vzw -waterputten