Web Update:        Maandag 11 augustus 2020 - 16:50 u. 

Welkom bij
D.R.O.P vzw

Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten vzw
Erkende organisatie.


Vanaf januari 2020 bezorgt D.R.O.P vzw u in maart van het volgende jaar een fiscaal attest voor stortingen vanaf 40,00 euro op jaarbasis.

D.R.O.P vzw-rekeningen :

BE35-5230-8092-3337
BE36-9731-8339-2981

D.R.O.P vzw in de kijkerWat is D.R.O.P vzw?

D.R.O.P vzw is een vereniging van vrijwilligers die zich volledig belangeloos inzet
om kleinschalige en vooral duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika te realiseren.

Wat is het belangeloos doel?

D.R.O.P vzw wil de Afrikaanse plattelandsbevolking helpen
om de algemene toestand te verbeteren en perspectief te bieden.
Hoe kan D.R.O.P vzw dit belangeloos doel bereiken?

D.R.O.P vzw wil een schakel zijn tussen Noord en Zuid. De projecten worden
altijd in overleg en hand in hand met de lokale bevolking en indien mogelijk ook met
onze partners in België gerealiseerd.

​De vierde pijler

D.R.O.P vzw maakt deel uit van het "vierde pijlerpanel" van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking
en doet aan directe ontwikkelingshulp zonder omwegen.  

D.R.O.P vzw

Transparante en open boekhouding

Hier vind je een overzicht van de uitgaven en algemene kosten per project. Verificatiestukken kunnen op eenvoudige vraag op de Maatschappelijke Zetel worden ingekeken.

D.R.O.P vzw

Rekening 2018 en Budget 2019

Raming van de kosten en uitgaven per project in uitvoering. Het project in Samekedj wordt "on hold" geplaatst. Die middelen komen vrij voor de Medische Post in Sangué.

D.R.O.P vzw

Rekening 2019 en Budget 2020

Twee uitgebreide projecten voor de periode 2020 - 2024 krijgen onze volledige aandacht.
Kostenraming Medische Post Sangué
Kostenraming Schooltje Godaguene

D.R.O.P vzw werd opgericht in oktober 2017 en de vereniging koos resoluut voor een transparante werking. Dat streeft de vzw na door de publicatie van de statuten in het Staatsblad en een Open Boekhouding met budgetteringen, rekeningen, inkomsten en uitgaven. Verificatiestukken kunnen op eenvoudige vraag ingekeken worden op de Maatschappelijke Zetel - 3202 Aarschot-Rillaar.

Maatschappelijke zetel D.R.O.P vzw: Mottestraat 88 - 3202 Aarschot-Rillaar  Ondernemingsnummer: 683 583 546  Vlaams-Brabant , Vlaams Gewest

01.

Kleinschalige projecten

De impact van weloverwogen projecten die volledig in samenspraak en hand in hand met onze lokale partners tot stand komen is enorm. Met deze kleinschalige projecten verbeteren we de levensomstandigheden en starten we het ontwikkelingsproces op. 

02.

Duurzaamheid

Het begrip "duurzaam" wordt door de vzw in ruime betekenis gezien.

☼ Op ecologisch vlak wordt er gestreefd naar een zo klein mogelijke "ecologische voetafdruk".
☼ Op economisch vlak moet het project leiden tot zelfredzaamheid.
☼ Op sociaal vlak moet het project ten goede komen aan groepen (dorpsgemeenschappen)

Onze partners bouwen het project op en houden het in stand. 

03.

Ruraal

De vzw realiseert kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten op het Afrikaanse platteland en meer bepaald in Senegal. Daarvoor verzamelen we de nodige fondsen. De nood op het platteland is beduidend groter dan in de steden en de toekomstperspectieven zijn er geringer. We kiezen projecten die de basisbehoeften van de plattelandsbevolking en de levensomstandigheden verbeteren. Onze aandacht gaat naar hygiëne, algemeen onderwijs en schoolse opvang, drinkwater voor mens, dier en irregatie van de velden. Alle projecten worden gerealiseerd in samenspraak met de lokale bevolking en met respect voor het milieu, de lokale gebruiken en cultuur. Begeleiding tot zelfredzaamheid en controle op de werken behoren ook tot de kerntaken van de vzw.

Ons Team 2020

Ivo Van Rensbergen

Voorzitter

Bezielende voorzitter van de vzw

Linda Goetghebeur

Penningmeester

Penningmeester en creatief lid 

Flor Trappers

Secretaris

Secretaris & Webmaster

Luc Vandepitte

Actief lid

Altijd creatief inzetbaar

D.R.O.P vzw bestaat uit een kerngroep van onbezoldigde vrijwilligers die van mening zijn dat alle mensen recht hebben op een goed en comfortabel leven met alle basisvoorzieningen. Rond deze kerngroep functioneert een gedreven en onbezoldigde groep van sympathisanten met dezelfde mening.

Oumar Sow

Onze onmisbare man ter plaatse in Senegal

Oumar volgt de werken op in Senegal, regelt de bestellingen van materialen, houdt de boekhouding ter plaatse bij, bundelt de facturen en rapporteert aan de thuisbasis. Op die manier kan nauwkeurig gecontroleerd en eventueel bijgestuurd worden. Indien mogelijk werken we ook samen met partners van hier, o.a. Edukado, Humasol, GROSA Aarschot, de Provincie Vlaams-Brabant.

Onze ACTIES 2020

D.R.O.P vzw

overzicht zomerterras 2020

Summer DROP-in

Zomerterras in de tuin van Het huis van peter Mot
Elke zaterdag & zondag van 14 tot 20 uur.
22 en 23 augustus gepland gastoptreden van
NERVOUS WILLY & THE MOANIN'MOOSES
KON NIET DOORGAAN! - CORONA-RICHTLIJNEN!

D.R.O.Pvzw

november 2020

Galerie d'Art

Het huis van peter Mot en D.R.O.P vzw brengen kunst uit over en voor Afrika. Kunstwerken worden te koop aangeboden. De netto-opbrengst van deze verkoop is ten voordele van de twee grote projecten van D.R.O.P vzw:
GODAGUENE (schooltje) en SANGUÉ (Medische Post)

afhaalbrunch 6 december 2020

Jaarlijkse BRUNCH

D.R.O.P vzw organiseert elk jaar op de eerste zondag van december samen met onze vrijwilligers een brunch in het Damiaaninstituut in Aarschot. De netto-opbrengst gaat integraal naar de twee grote projecten in Senegal:
GODAGUENE (schooltje) en SANGUÉ (Medische Post)

Galerie d' Art 2020

Galerie d'Art is een tentoonstelling met kunstwerken uit, over en voor Afrika. De tentoongestelde werken worden te koop aangeboden t.v.v. projecten van D.R.O.P vzw in Afrika

D.R.O.P vzw

Godaguene

Project schooltje & didactisch materiaal

D.R.O.P vzw

Sangué

Waterleiding naar de Medische Post & het dorp

D.R.O.P vzw

Sangué

Gefaseerd project "Medische Post" - Unit 1

D.R.O.P vzw

Feel the Sounds of Senegal

D.R.O.P vzw

D.R.O.P vzw -waterputten